Openheid op het werk

Wat u nodig heeft om aan het werk te blijven, is afhankelijk van uw situatie. Hoeveel klachten heeft u tijdens uw werk? Wat is het verloop van uw klachten? Een werkgever mag niet vragen naar uw gezondheid, niet tijdens een sollicitatiegesprek, maar ook niet daarna. Wel mag u zelf, als dit veilig voelt, het over uw aandoening of ziekte hebben.

Het kan soms heel fijn zijn om eerlijk, open en transparant te (kunnen) zijn over wat u wel of niet kunt. Het op de hoogte stellen van de werkgever kan begrip creëren en de deur open zetten voor een opbouwend gesprek.


De begeleiding vanuit mijn leidinggevende en het vertrouwen van de bedrijfsarts hebben mij geholpen om te kunnen blijven werken


Er zijn echter ook mensen die negatieve ervaringen hebben met het open zijn over het hebben van een bijnier- of hypofyse-aandoening. Soms kan de informatie tegen u gebruikt worden of doet uw werkgever er niks mee.


Ik heb mijn leidinggevende verteld dat ik een feochromocytoom heb, maar hier werd niet echt op ingegaan. Ik heb het zo gelaten, ik ben blij dat ik toch een paar uurtjes werk heb.


U moet voor uzelf uitmaken waar u zich het prettigst bij voelt. Bedenk van tevoren goed wat de voor- en nadelen en mogelijke consequenties van openheid kunnen zijn. Het kan handig zijn om bij
het informeren van uw leidinggevend of collega’s gebruik te maken van de beschikbare folders en filmpjes over hypofyse – of bijnieraandoeningen. Als u besluit uw leidinggevende op de hoogte te stellen van uw aandoening dan kunt u het beste een gesprek plannen. Uw collega’s kunt u informeel tijdens het werk of tijdens een vergadering informeren over uw situatie.

Tips
  • Ondanks dat uw werkgever niet mag vragen naar uw klachten, is het wel belangrijk is om in elk geval open te zijn naar uw collega’s en werkgever. De mensen in uw werkomgeving weten waarschijnlijk niet zo veel af van zeldzame endocriene aandoeningen.
  • Soms het verstandig zijn te overwegen alleen aan te geven dat u een aandoening heeft die gepaard gaat met bijvoorbeeld wisselende vermoeidheid en energietekorten waarbij een goede balans vinden belangrijk is.
    U kunt dit bespreken met uw bedrijfsarts, deze heeft immers een beroepsgeheim.
  • Voor uw werkgever en collega’s zijn vooral de gevolgen van uw aandoening of ziekte voor het werk van belang. Probeer met name ook aan te geven wat u nodig heeft om goed te kunnen blijven werken.
  • Spreek bijvoorbeeld met een collega af, die u vertrouwt, hoe aan te geven dat u bijvoorbeeld (te) heftig reageert in een gesprek.
  • Openheid over uw aandoening en de gevolgen ervan zal het begrip voor uw situatie alleen maar doen toenemen. Het maakt het ook gemakkelijker om aanpassingen op het werk te realiseren en om ondersteuning in te schakelen als dat nodig is.

Lees meer over werkaanpassingen