De UWV-verzekeringsarts

De UWV verzekeringsarts beoordeelt wat uw mogelijkheden zijn om te werken. Hij kijkt naar wat u nog kunt doen met uw klachten. Hij vraagt wanneer u daarbij pijn heeft of andere problemen ervaart. De arts bekijkt ook of uw klachten tijdelijk of blijvend van aard zijn.

De verzekeringsarts van UWV wil een beeld krijgen van uw klachten. Waar heeft u last van en hoe ontwikkelt dat zich? De verzekeringsarts beoordeelt wat u wel en wat u niet kunt doen. En of u daarbij last heeft van pijn of andere problemen. De arts beoordeelt ook of de klachten tijdelijk zijn of blijvend. De verzekeringsarts bespreekt uw klachten niet om te bepalen hoe ziek u bent of hoe de klachten verholpen kunnen worden, maar om te bekijken wat u ondanks uw ziekte nog kunt doen.

Denk van tevoren na over uw mogelijkheden en persoonlijke wensen. UWV gaat u namelijk niet vertellen wat u moet doen, maar ondersteunt u in de plannen voor de toekomst die u zelf voor ogen heeft. Bij de uitnodiging voor het bezoek aan de verzekeringsarts is altijd een vragenlijst gevoegd die u helpt uw persoonlijke situatie in beeld te krijgen. Verder is het belangrijk om uw medische rapporten mee te nemen naar het gesprek.

“Laat zien dat je initiatief hebt genomen om te blijven werken. Geef aan wat je al geprobeerd hebt, wat lukte en wat niet. Geef ook aan waarom het wel of niet lukte.”

Blijkt uit het gesprek met de verzekeringsarts dat u geen enkele benutbare mogelijkheid heeft om te werken en in de toekomst vrijwel zeker ook niet? Dan krijgt u misschien een IVA-uitkering. U heeft dan geen gesprek met de arbeidsdeskundige. Als u volgens de verzekeringsarts in theorie nog benutbare mogelijkheden heeft om te werken, dan krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met de arbeidsdeskundige. Die kijkt wat voor soort werk u kunt doen en wat u daarmee kunt verdienen.


Informatie
Beoordeling en beslissing WIA aanvraag

Tools
  • Aandachtspunten bij het gesprek met de verzekeringsarts.
  • Het is belangrijk om voor het gesprek met de verzekeringsarts goed na te denken over uw beperkingen. Met het ICF profiel kunt u ook uw situatie in beeld brengen. In aanvulling op dit deel van de Werkwijzer is een apart ICF profiel opgesteld.
  • Het is heel belangrijk om voor het gesprek een goed overzicht te hebben van de beperkingen waardoor u niet meer (volledig) kunt werken. Om uw medische problemen vast te leggen gebruikt de verzekeringsarts van UWV de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). Deze lijst geeft een overzicht van de mogelijkheden die iemand nog heeft om arbeid uit te voeren op basis van zijn of haar lichamelijke en psychische mogelijkheden. Een vereenvoudigde versie vindt u in de ‘Checklist beperkingen. U kunt de FML gebruiken bij uw voorbereiding. Het is niet de bedoeling dat u een ingevulde FML aan de arts overhandigt. De verzekeringsarts zal ook niet altijd al uw ervaren klachten en beperkingen opnemen in de FML.
  • Maak voor uw bezoek aan de verzekeringsarts ter voorbereiding een dagverhaal en neem dat mee naar de beoordeling. Kijk in de bijlage voor tips voor het maken van uw dagverhaal. De verzekeringsarts zal mogelijk aanvullende vragen stellen om het dagverhaal compleet te maken. De verzekeringsarts neemt uw dagverhaal niet één op één in het dossier over, maar zal zich baseren op hetgeen in het gesprek dat u met de verzekeringsarts heeft naar voren is gekomen.

Tips
  • Het is belangrijk om in het gesprek met de verzekeringsarts (indien van toepassing) te benadrukken hoe vaak of hoe lang u bepaalde activiteiten kunt uitvoeren en welke consequenties het uitvoeren ervan gedurende de rest van de dag of week heeft.
  • De verzekeringsarts maakt na afloop van het gesprek een medisch rapport voor het medisch dossier en een afgeleid rapport, zonder medische gegevens, voor de arbeidsdeskundige. Dit laatste rapport gaat meestal ook naar de cliënt. U kunt bij UWV het volledige medisch rapport opvragen.