De arbeidsdeskundige

Vindt de UWV verzekeringsarts dat u in theorie nog mogelijkheden heeft om te werken? Dan krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met de arbeidsdeskundige. Tijdens het gesprek kijkt de arbeidsdeskundige naar uw arbeidsvermogen in uw huidige situatie en ook in de toekomst. De arbeidsdeskundige bekijkt welke mogelijkheden u heeft. Hierbij houdt de arbeidsdeskundige rekening met de beperkingen die u volgens de verzekeringsarts heeft. De arbeidsdeskundige weet dus niet precies welke aandoening u heeft. Het gesprek met de arbeidsdeskundige duurt ongeveer een uur.

Wat beoordeelt de arbeidsdeskundige tijdens het gesprek?
De arbeidsdeskundige kijkt naar uw opleiding, ervaring en het arbeidsvermogen in uw huidige situatie. De arbeidsdeskundige kijkt naar de mogelijkheden om te werken en hetgeen u daarmee zou kunnen verdienen. De arbeidsdeskundige houdt hierbij rekening met de mogelijkheden en beperkingen die u volgens de verzekeringsarts heeft.

Hoe bepaalt de arbeidsdeskundige wat voor werk u kan doen?
De arbeidsdeskundige zoekt, mede met behulp van een computerprogramma, naar minimaal drie passende functies die u theoretisch nog zou kunnen verrichten. Vervolgens vergelijkt hij wat u verdiende voordat u ziek werd en vergelijkt dat met het gemiddelde wat u zou kunnen verdienen met de gevonden passende functies. Dit verschil bepaalt uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Het arbeidsongeschiktheidspercentage geeft aan wat u nu niet meer kunt verdienen met werk, dat is uw “verlies aan verdienvermogen”.

Rekenvoorbeeld van het UWV voor het bepalen van het arbeidsongeschiktheidspercentage
Voordat hij ziek werd, verdiende Ronald als fulltime sportleraar € 2.700 per maand. De arbeidsdeskundige heeft een aantal functies geselecteerd die Ronald theoretisch gezien met zijn opleiding en gezondheid kan doen. Hierbij hoort het volgende loon:

Als fulltime vertegenwoordiger binnendienst: € 1.800
Als fulltime magazijnmedewerker: € 1.700
Als fulltime medewerker bij een callcenter: € 1.600
Het middelste loon is € 1.700 per maand.

€ 2.700 – € 1.700/€2.700 *100% = 37,03.

Hij kan dus 37% minder verdienen dan voordat hij ziek werd. Het ‘verlies aan verdienvermogen’ van Ronald is dus ruim 37% en dat is meer dan 35%. Daarmee heeft Ronald recht op een WIA uitkering.

Een andere mogelijkheid is dat de arbeidsdeskundige onvoldoende functies kan vinden of het loonverlies meer dan 80% is, dan kan er ook sprake zijn van een toekenning op basis van de IVA, mits de door de verzekeringsarts vastgestelde beperkingen duurzaam zijn.

De arbeidsdeskundige maakt een rapport van het gesprek waarin hij/zij deze uitkomst beschrijft en uitlegt. U krijgt dit rapport thuisgestuurd.


Meer info
Tips

  • Filmpje met informatie over het gesprek met de arbeidsdeskundige.