Eigen bedrijf starten

Ook met een ziekte/aandoening kunt een eigen bedrijf beginnen. Als u een uitkering heeft, kan UWV u hierbij helpen. Als u een bedrijf wilt beginnen, bereid u dan goed voor. U kunt een eigen onderneming starten of gaan werken als freelancer (ZZP’er; zelfstandige zonder personeel). Met het oog op gezondheidsaspecten is het verstandig om u goed te oriĂ«nteren en bijvoorbeeld een gesprek met een arbeidsdeskundige aan te gaan. 

Overweegt u om een eigen bedrijf te beginnen? Ga bij uzelf na hoe u het zou vinden om zelfstandig ondernemer te zijn. Bedenk waarin u gaat ondernemen: Waar bent u goed in? Wat vindt u leuk om te doen? Onderzoek wat er bij ondernemen komt kijken: zijn uw plannen (financieel) ook haalbaar? Vraag bij het UWV naar de (financiële) mogelijkheden om een onderneming te starten. Zoek informatie over ondernemen, bijvoorbeeld bij instanties die zich richten op het zelfstandig ondernemerschap.

Het zelfstandig ondernemerschap kan een nieuw perspectief op werk bieden als (deels) arbeidsongeschikt bent en een WIA uitkering heeft. U moet er wel de persoon voor zijn en risico’s durven nemen (als chronische zieke kunt u zich soms bijvoorbeeld moeilijk verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid), maar als ondernemer kunt u wel zelf uw werkzaamheden kiezen en werktijden bepalen. Wellicht kunt u zich aansluiten bij een broodfonds. In een broodfonds nemen zo’n twintig tot vijftig ondernemers deel. Iedere deelnemer stort iedere maand een bedrag dat van tevoren is afgesproken opeen speciale rekening. Als u ziek wordt, ontvangt u een van tevoren afgesproken bedrag. Meer informatie over het broodfonds treft u hier aan.


Info

Tips
  • Als u als zelfstandige wilt starten, dan heeft u ook recht op begeleiding van het UWV. UWV kan u op verschillende manieren helpen als u een bedrijf start vanuit arbeidsongeschiktheid. U kunt misschien geld lenen voor de start van uw bedrijf. En u kunt een vergoeding krijgen als u een hulpmiddel of voorziening nodig heeft om uw werk te kunnen doen. Als uw totale (gezins)inkomsten onder het sociaal minimum komen, kunt u misschien een toeslag van UWV krijgen.
  • Als u vanuit uw WIA-uitkering wilt starten als zelfstandige is het belangrijk een afspraak met een arbeidsdeskundige van UWV te maken. Deze beoordeelt uw plannen. Meer informatie over het starten als ondernemer met een WIA uitkering  vindt u hier.
  • Start u een onderneming vanuit een WW-uitkering, kijk dan hier voor meer informatie. U heeft toestemming van UWV nodig om te starten als zelfstandige.
  • Uw inkomsten als zelfstandige worden verrekend met uw Ziektewet-, WW-, of WIA-uitkering. Als u winst maakt, wordt gekeken of de uitkering aangepast moet worden. U moet uw inkomsten altijd doorgeven aan het UWV. Klik hier voor meer informatie over al uw verplichtingen als u start als ondernemer.