Passend werk

Passend werk is werk dat past bij wat u kunt en weet en kunt doen. Wat voor u passend werk is, hangt af van verschillende zaken. Bijvoorbeeld uw gezondheid, wat voor werk u eerder heeft gedaan, hoelang u ziek bent en hoe uw re-integratie tot dat moment er uit ziet. Passend werk is werk dat past bij uw belastbaarheid en capaciteiten, en dat u nog kunt uitvoeren ondanks uw ziekte. Dit kan binnen het bedrijf van de huidige werkgever of bij een nieuwe werkgever. De bedrijfsarts speelt een rol in de vaststelling van waarin u beperkt bent en dat is de basis voor wat passend werk is. Zie ook de rol van de bedrijfsarts.

Omscholing is een mogelijkheid om ander werk binnen dezelfde organisatie te kunnen doen of om een nieuwe baan te vinden

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet er eerst worden onderzocht of een werknemer bij zijn huidige werkgever kan terugkeren, in eerste instantie in de eigen functie. U hoeft dus niet zomaar akkoord te gaan met een totaal andere functie of andere werkzaamheden. Het kan wel zo zijn dat u tijdelijk ander werk gaat doen in het kader van re-integratie. Is terugkeer in uw eigen functie niet mogelijk, dan zal u, samen met de werkgever bekijken of er mogelijkheden zijn voor een andere functie binnen het eigen bedrijf. Dit wordt ook wel re-integratie in het 1e spoor genoemd. In het 1e spoor kan worden gekeken naar het aanpassen van de werkplek, het aanpassen van de functie, gedeeltelijke werkhervatting en andere werktijden.

Het aanpassen van werkzaamheden kan op veel manieren. Twee voorbeelden: archiefwerk of afgebakende taken zonder contact met klanten of opdrachtgevers gaan doen, zodat prikkels verminderen. Of werkzaamheden uitvoeren waarbij het mogelijk is meer je eigen agenda in te delen.”

Lukt het niet u om bij uw huidige werkgever passende arbeid te gaan uitvoeren, dan moet de werkgever samen met u op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever. Dit wordt re-integratie in het 2e spoor genoemd.

Info

Bij ‘Aan het werk met moeite’ vindt u meer informatie over werkwensen, denken in mogelijkheden, regelmogelijkheden en aanpassingen op het werk en werkaanpassingen op maat.


Tips
  • Een redelijk aanbod voor passend werk van uw werkgever moet u accepteren. Twijfelt u of het aanbod wel zo passend is en of u het moet accepteren? Vraag dan advies aan de bedrijfsarts. Twijfelt u aan het oordeel van de bedrijfsarts? Dan kunt u in eerste instantie op kosten van de werkgever een second opinion aanvragen bij aan andere bedrijfsarts. U kunt (daarna) ook een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV.
  • Uw werkgever kan een re-integratiebedrijf inschakelen dat u kan begeleiden bij eventuele her- of omscholing. Zorg dat de plannen en de afspraken worden vastgelegd in de probleemanalyse van de bedrijfsarts en worden opgenomen in het plan van aanpak en in het re-integratiedossier.
  • Soms kunt u weer aan de slag, maar onder het niveau waarop u gewend was te werken. U voldoet dan aan de verplichting om passend werk te accepteren. Het nadeel kan zijn dat u een geheel andere functie kunt krijgen die niet aansluit op uw oude werk. U kunt te lang blijven hangen in een andere functie, waardoor teugkeer naar uw oude werk steeds moeilijker wordt. Een eventuele aanvulling op een lager loon (maximaal 4 jaar) kunt u krijgen via het UWV (loonsuppletie).