Solliciteren met een WIA-uitkering

Heeft u een sollicitatiegesprek? Dan hoeft u een werkgever niet te vertellen dat u een WGA-uitkering heeft. Het kan wel. Een voordeel om het wel te vertellen is dat er financiële voordelen zijn voor de werkgever als hij u aanneemt. Hiermee zijn de financiële risico’s voor hem kleiner. De arbeidsdeskundige van UWV kan u helpen bij de keuze of u het wel of niet vertelt.

Bent u aangenomen? Dan moet u volgens de wet na 2 maanden wel vertellen dat u een WIA-uitkering heeft, maar alleen als de werkgever daarom vraagt. U hoeft niet te vertellen welke ziekte u heeft (gehad).


Tips
  • U mag als u een WIA-uitkering ontvangt vrijwilligerswerk doen. U moet wel aan het UWV melden dat u vrijwilligerswerk wilt gaan doen.
  • Misschien twijfelt uw toekomstige werkgever of hij u zal aannemen, omdat u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent of bent geweest. UWV stimuleert werkgevers om mensen in dienst te nemen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn of zijn geweest. Speciaal daarvoor zijn er enkele aantrekkelijke (financiële) regelingen voor de werkgever.
  • Als u een baan heeft gevonden die bij u past, maar voorzieningen of hulpmiddelen nodig heeft om het werk te kunnen doen, dan kunt u of uw (nieuwe) werkgever daarvoor een vergoeding krijgen.