Het sollicitatiegesprek

Bereid het sollicitatiegesprek goed voor: Weet wat uw kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen zijn. Waar bent u goed in? Wat hebt u nodig om te doen waar u goed in bent? Wat geeft u energie? Vraag – voordat u solliciteert – UWV naar de re-integratievoorzieningen die de (nieuwe) werkgever voor uw situatie kan aanvragen. Kom tijdens het sollicitatiegesprek voor uzelf op en breng uw motivatie voor de baan goed naar voren. 

Vertel niet meteen tijdens het eerste sollicitatiegesprek dat u een aandoening heeft. Maar speel wel open kaart zodra het serieus wordt. Geef ook aan of en zo ja, welke beperkingen het hebben van uw aandoening met zich meebrengt en of er werkaanpassingen nodig zijn. Wijs de werkgever op de mogelijkheid voor subsidie om u in dienst te nemen. Verwijs hem voor meer informatie door naar UWV.


Tips
  • Gezondheidsvragen, in welke vorm dan ook, mogen tijdens de sollicitatieprocedure niet worden gesteld.
  • Een medische keuring voor aanvang van het dienstverband mag slechts in uitzonderlijke gevallen. Dit moet van te voren worden aangegeven (denk aan brandweerman/vrouw, piloot, chauffeur, duiker, enzovoort).
  • Het kan ook verhelderend zijn om tijdens het sollicitatiegesprek duidelijk te zijn over uw aandoening. Probeer in ieder geval de positieve kanten te belichten; benadruk wat u wel kunt en wat u geleerd hebt van uw gezondheidsproblemen.
  • Als u van wege uw aandoening niet alle taken uit de taakomschrijving kunt doen, minder productief bent dan uw nieuwe collega’s, verwacht in het eerste half jaar meer ziek te zijn dan uw collega’s of als u een werkaanpassing nodig heeft moet u uw (toekomstige) werkgever op de hoogte stellen van uw aandoening.
  • U kunt overwegen om uw toekomstig werkgever laat in de sollicitatieprocedure op de hoogte stellen over uw aandoening. Bijvoorbeeld wanneer duidelijk is dat u nog de enige kandidaat bent of dat u wordt uitgenodigd voor het arbeidsvoorwaardengesprek. Weeg de voor- en nadelen hiervan goed af.
  • Schat voordat u op een functie solliciteert, bijvoorbeeld op basis van de functiebeschrijving, goed in of de baan aansluit bij uw belastbaarheid. U kunt hierbij ook gebruik maken van de (eerdere) inschatting van de bedrijfs- of verzekeringsarts. 
  • Vraag tijdens het sollicitatiegesprek naar het beleid ten aanzien van functioneringsgesprekken, zorgverlof, werkplekonderzoek en werk(plek)aanpassingen.