Stellen van grenzen

Het stellen van grenzen is belangrijk om uw belasting en belastbaarheid in evenwicht te houden en voor een goede werk-privé balans te zorgen. Als u te vaak over uw grenzen heen gaat, kunnen uw klachten uiteindelijk toenemen. Wellicht weet u wel waar u grenzen liggen, maar gaat u desondanks toch steeds over uw grenzen heen.

Voor mij is het aangeven van grenzen belangrijk. Wees duidelijk en leg uit waarom iets niet lukt

Het is belangrijk om na te gaan waarom u steeds uw grenzen overgaat. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat u bijvoorbeeld moeite heeft uw aandoening en klachten te accepteren. Of omdat u het lastig vindt tegen uzelf ‘stop’ te zeggen. Of omdat u het moeilijk vindt om ‘nee’ te zeggen tegen anderen. Wellicht spelen er bij u nog wel andere zaken een rol.

Tips
  • Belangrijk is om na te gaan welke redenen u heeft om uw grenzen te overschrijden. Stel uzelf de vraag: ‘wie heeft er baat bij dat ik mijn grenzen over ga?’. Vaak wordt niemand er beter van en ervaart uzelf de negatieve gevolgen.
  • Het stellen van grenzen heeft vooral te maken met keuzes maken en beslissingen nemen. Gun uzelf de tijd om inzicht te krijgen waar uw grenzen liggen.
  • Hoe duidelijker u weet waar uw grenzen liggen, des te beter kunt u beslissingen en keuzes kunt maken die goed voor u zijn.