De WIA

Als u na twee jaar (gedeeltelijk) ziek zijn nog niet in staat bent om (deels) te werken, krijgt u te maken met de WIA.

WIA staat voor: wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. 

Verdient u door uw ziekte minder dan voorheen, dan kunt u een WIA -uitkering aanvragen bij het UWV.

De WIA bestaat uit twee regelingen:

  • De IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) is een uitkering voor werknemers die naar verwachting nauwelijks of geen inkomen kunnen verdienen vanwege hun ziekte of gebrek.
  • De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) vult het inkomen aan als werknemers gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn. De arbeidsongeschiktheid wordt altijd beoordeeld op basis van de aanwezigheid van een structurele vorm van ziekte of gebrek.

De WIA verlangt dat mensen naar vermogen werken en dat blijven of gaan doen. Dit heet: het verdienvermogen benutten. Lukt dit niet helemaal, dan kan een WIA-uitkering het verlies aan inkomsten compenseren. UWV gaat er in principe wel vanuit dat een WIA-uitkering van tijdelijke aard is.


Info
  • Uitgebreide informatie over de WIA kunt u vinden op de website van UWV.

Tips
  • Na 88 weken ziekte krijgt u een brief van UWV. In deze brief staat tot wanneer u de WIA-uitkering uiterlijk kunt aanvragen. Bewaar deze brief daarom goed.
  • Na twee jaar (104 weken) ziekte betaalt uw werkgever uw loon niet meer door. Of uw Ziektewet-uitkering stopt. Daarom is het belangrijk dat u ruim voor die tijd een WIA-uitkering aanvraagt. U zit dan niet zonder inkomen. Doe de aanvraag uiterlijk in de 93e week dat u ziek bent; dat is na ongeveer één jaar en negen maanden ziekte. Alle benodigde WIA documenten treft u aan via deze link. 

Hoe verloopt een WIA aanvraag?
Na 2 jaar ziekte: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen*
*In de animatie wordt kort uitgelegd wat de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen regelt. In het voorbeeld gaat het om een medewerker met Covid. De uitleg geldt voor alle medewerkers in dienstverband, die ziek worden (bron: Centrum Werk Gezondheid).


Lees op een overzicht wat er gebeurt NA uw WIA aanvraag