De uitkomst van de WIA-aanvraag

Voor de WIA geldt het criterium ‘arbeidsongeschikt’ als u door ziekte minder kunt verdienen dan een andere, ‘gelijksoortige’, gezonde persoon. Dit is een gezonde persoon met dezelfde opleiding en ervaring als u.

De WIA beoordeling kan verschillende uitkomsten hebben, gebaseerd op uw loonverlies: 

 • Blijkt uit de beoordeling dat u meer dan 65% van uw oude loon kunt verdienen (u bent minder dan 35% arbeidsongeschikt)?
  Dan hebt u geen recht op een WIA-uitkering. 
 • Blijkt uit de beoordeling dat u 65% of minder van uw oude loon kunt verdienen (u bent meer dan 35% arbeidsongeschikt)? En dat u wel kunt werken, nu of in de toekomst?
  Dan krijgt u een WGA-uitkering (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten).
 • Blijkt uit de beoordeling dat u 20% of minder van uw oude loon kunt verdienen (u bent 80-100% arbeidsongeschikt)?
  Dan krijgt u ook een WGA uitkering. Is uitgesloten dat u in de toekomst nog kunt verbeteren, dan heeft u mogelijk recht op een IVA-uitkering (Inkomensverzekering Volledig Arbeidsongeschikten).

Acht weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend, krijgt u van het UWV een brief met de beslissing.
In deze brief staat of u een WIA-uitkering krijgt. En zo ja, welke soort:

WGA-uitkering: als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent;
IVA-uitkering: als u nu en in de toekomst waarschijnlijk niet kunt werken.


Info
Gesprek met de arbeidsdeskundige

Tips
 • U ontvangt een WGA als u ondanks uw ziekte wel kunt werken, maar hierdoor 65% of minder van uw oude loon verdienen of door u kunt door uw ziekte helemaal niet werken, maar dit waarschijnlijk tijdelijk is. Er zijn drie verschillende WGA-uitkeringen. Welke WGA-uitkering u krijgt, hangt af van uw situatie. Het staat in de brief die u van het UWV krijgt.
  Het betreft de loongerelateerde uitkering (LGU), de loonaanvullingsuitkering (LAU) of de vervolguitkering (VVU). In onderstaand schema staat wanneer u welke uitkering krijgt.
 • [afbeelding opnemen]
 • Een week loopt van maandag tot en met zondag. Heeft u in de laatste 36 weken een aantal weken niet gewerkt door ziekte of onbetaald verlof? Dan verlengt u de periode van 36 weken met het aantal weken dat u ziek was of onbetaald verlof had. Heeft u in die langere periode in 26 weken minstens één uur per week gewerkt? Dan heeft u recht op een loongerelateerde uitkering. U kunt de uitgebreide criteria via deze link bekijken. 

Niet eens met de beslissing?

Bent u het niet eens met de WIA-beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. U vraagt dan aan de rechter om een oordeel te geven over de beslissing van UWV. In beroep gaan is niet gratis. Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep. UWV kan ook hoger beroep instellen. In hoger beroep gaan is niet gratis. Meer informatie over de bezwaarprocedure

Eigen advocaat

Er bestaat in Nederland een algemeen recht op het kiezen van uw eigen advocaat. Indien de verzekeraar besluit een procedure te beginnen, mag u zelf kiezen door welke advocaat u zich wilt laten bijstaan. Let op: het kan zijn dat uw verzekeraar de vergoeding van de kosten voor externe bijstand beperkt. Het is daarom belangrijk dit na te gaan in uw polisvoorwaarden. Meer informatie vindt u op de website van de Consumentenbond .

Second opinion

Indien u het niet eens bent met de juridische aanpak van uw rechtsbijstandsverzekeraar (en/of uw rechtsbijstandsverzekeraar besluit geen procedure te beginnen), dan kunt u een second opinion aanvragen bij een advocaat van uw keuze. Doe dit wel in overleg met uw verzekeraar zodat de kosten voor de second opinion ook door de verzekeraar worden vergoed. Indien u in het gelijk gesteld wordt kunt u zich vervolgens in de verdere procedure door een advocaat naar keuze laten bijstaan en de kosten hiervoor worden door uw verzekeraar (tot een bepaalde hoogte) vergoed. De voorwaarden hiervoor verschillen per verzekeraar en verzekeringspolis.

Rechtsbijstandsverzekering

Het is mogelijk om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten als het al bekend is dat u een endocriene aandoening heeft of als u al een WIA-uitkering heeft. Als er bijvoorbeeld over een jaar een herbeoordeling van de uitkering komt waartegen u bezwaar wilt maken kunt u een beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. U kunt deze verzekering niet afsluiten als u een herkeuring of een geschil al ziet aankomen. Er kan geen garantie worden gegeven dat u met uw aandoening geaccepteerd wordt voor een rechtsbijstandsverzekering, dit is ter beoordeling van de verzekeraar zelf.