De WIA-beoordeling

De WIA-beoordeling gebeurt tussen de 92e en 104e week na uw ziekmelding. Bij uw WIA aanvraag stuurt u het re-integratieverslag mee. In dit verslag maken u en uw werkgever duidelijk welke inspanningen u samen heeft verricht om weer tot arbeid te komen. In het verslag staan ook de probleemanalyse, het plan van aanpak, de eerstejaarsevaluatie en alle bijstellingen van het plan van aanpak. 

Na uw WIA-aanvraag kijkt UWV eerst naar wat u en uw werkgever hebben gedaan om u weer (volledig) te laten werken. Heeft u bijvoorbeeld geprobeerd uw werk aan te passen? Of heeft uw werkgever u ander werk aangeboden? Er wordt gekeken naar de hele periode; dus vanaf uw eerste ziektedag tot uw WIA-aanvraag. UWV beoordeelt dit door middel van het re-integratieverslag. Als blijkt dat u of uw werkgever onvoldoende heeft gedaan aan uw re-integratie, dan kan het zijn dat uw werkgever uw loon langer moet doorbetalen. Dit heet een loonsanctie en deze duurt maximaal één jaar. Als u en uw werkgever voldoende hebben gedaan krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met de verzekeringsarts van UWV. 

Het is niet gemakkelijk om te accepteren dat u (gedeeltelijk) niet meer kunt werken. Dat kan best frustraties opleveren. Daarnaast is de ervaring dat mensen met sluimerende endocriene aandoeningen zich vaak niet serieus genomen voelen. Dat onbegrip is ook frustrerend. Probeer deze frustraties niet mee te nemen in de gesprekken ronde de WIA-beoordeling, ook al zal dat soms frustrerende elementen bevatten. Uw frustraties dragen namelijk niet bij tot een positievere afloop en kunnen zelfs averechts werken.

Medio 2022 staan duizenden mensen op een wachtlijst voor een beoordeling bij het UWV. Hun aantal groeit en de wachttijd ook. Bovendien wachten ook vele mensen op een herbeoordeling.


Afhankelijk worden van uitkering

Je wilt nog niet horen/accepteren dat werken niet lukt. Dat je mogelijk afhankelijk wordt van een uitkering.
Info

Tips
  • Een kort en bondig stappenplan over de procedures na het indienen van uw WIA-aanvraag vindt u hier.