Passend werk

Het is belangrijk dat uw werk afgestemd is op uw mogelijkheden en beperkingen. Dat wordt passend werk genoemd. Door het werk passend te maken, kan het werk goed en met plezier worden uitgevoerd. Het is handig om te weten wat u belangrijk en waardevol vindt in uw werk. Samen met uw mogelijkheden en eigen oplossingen helpt dat bij gesprekken met uw werkgever, collega’s en bedrijfsarts.

Er zijn 10 eigenschappen van passend werk, namelijk:

  1. Werk waarbij je even rust kunt nemen om te herstellen.
  2. Werk waarbij je je eigen tempo kunt bepalen.
  3. Werk dat lichamelijk niet te zwaar is.
  4. Werk waarbij je energie overhoudt om thuis en in je vrije tijd leuke dingen te doen.
  5. Werk dat is afgestemd op de persoon; werk dat je kunt en plezierig vindt.
  6. Werk met ontwikkelingsmogelijkheden.
  7. Begrip voor de aandoening van collega’s.
  8. Hulp als dat nodig is van collega’s.
  9. Ondersteuning leidinggevenden; de werkgever weet wat de aandoening betekent en inhoudt.
  10. Duidelijke werkafspraken met de werkgever.

Doe de test Passend werk

Instructie

De test helpt u de drie belangrijkste eigenschappen voor uw passende werk op een rijtje te zetten.


Tips

De tekst en test over passend werk is overgenomen uit het Paspoort Passend Werk Fibromyalgie uitgegeven door Fibromyalgie en Samenleving (F.E.S.), de Nationale Vereniging voor Fibromyalgiepatiënten.