Werk-privé balans

Een goede balans tussen werk en privé wordt door mensen met een bijnier- of hypofyse-aandoening als zeer belangrijk, maar ook als een uitdaging ervaren. Voor deze mensen kan het werk veel inspanning en energie kosten. Dit gaat soms ten koste gaat van het privéleven thuis.


Ik heb moeten besluiten om activiteiten naast mijn werk, zoals sporten en sociale contacten te verminderen.


Maar het leven is natuurlijk veel meer dan alleen werk. Contacten met andere mensen, tijd voor uw familie, leuke dingen doen of juist even helemaal niks doen zijn ook belangrijk. En er is ook tijd nodig voor noodzakelijke dingen zoals eten, slapen, boodschappen, de was en het verzorgen van kinderen.


Ik vind het belangrijk een balans te zoeken, mezelf centraal te stellen en om eerlijk te zijn tegenover mezelf en anderen.


Mensen met een bijnier- en hypofyse- aandoening zetten vaak privé veel opzij om te kunnen blijven werken. Het werk is vaak leidend; men zet privé op een laag pitje om te kunnen blijven werken. Het is dan ook belangrijk om hier aandacht voor te hebben. Een goede balans werk-privé gaat vooral over inspanning en ontspanning. De boog kan niet altijd gespannen staan, dan knapt het lijntje. Bedenk ook dat als het privé niet goed gaat dit zijn weerslag heeft op het werk, en andersom dat het werk ook uw privésituatie beïnvloedt. Zorg in elk geval dat u uw privésituatie op orde heeft, dan kost dat u geen extra energie.


Tips
  • Als u privé heel veel moet laten om uw werk te kunnen blijven uitvoeren dan is er geen sprake van een goede werk-privé balans op lange termijn.
  • Wees eerlijk tegenover uzelf (en anderen) over wat u werkelijk aan kunt.
  • Het inschakelen van ondersteuning kan nuttig zijn om het werk vol te houden. Zo kunt u op het werk steun inschakelen, maar hulp in de huishouding kan bijvoorbeeld ook helpen om energie over te houden voor het werk.

Oefening

Oefening:

Breng de werk-privé balans in kaart. Download het document en voer de oefening uit.
De oefening helpt om uw persoonlijke situatie in kaart te brengen.