Werkgever

Hoe overleef ik mijn werkgever?

Bereid het gesprek met uw werkgever / leidinggevende over het maken van het plan van aanpak goed voor. Zet uw ideeën en verwachtingen over uw re-integratie op papier. Beschrijf uw doelen zo concreet mogelijk en voeg er een tijdspad aan toe. Bespreek het plan van aanpak zo snel mogelijk met uw werkgever. Maak een duidelijk stappenplan. Het is beter om veel kleine stapjes die goed te realiseren zijn te maken, dan onrealistische doelen te stellen die erna naar beneden bijgesteld moeten worden. Maak een kopie van het plan van aanpak voor uw eigen administratie. Zo weet u altijd waar u aan toe bent en waaraan u zich moet houden. Bekijk tussentijds of de stapjes ook echt lukken, en stel anders uw plan, samen met werkgever en bedrijfsarts bij. Iedereen heeft recht op een casemanager, iemand die u bijstaat in gesprekken met de werkgever. Denk na over wie uw casemanager kan zijn en zorg dat u samen met uw leidinggevende een casemanager kiest waarin u vertrouwen heeft. 

Steuntje in de rug

Het is fijn om iemand mee naar gesprekken te nemen, dat geeft je een steuntje in de rug.”

Meer informatie

Tips
  • Breng vóór het gesprek uw werkwensen, mogelijkheden en wensen ten aanzien van regelmogelijkheden en werk(plek)aanpassingen in kaart.
  • Overleg met uw bedrijfsarts als u het niet eens bent met uw werkgever over het plan van aanpak.
  • Aanvullende tips over de samenwerking met uw werkgever tijdens uw re-integratie vindt u op hier (onderdeel mijn re-integratie). 
  • U hoeft uw werkgever niet te vertellen waarom u zich ziek meldt. Echter soms kan openheid een positief effect hebben. Uw werkgever mag echter niets over uw aandoening in uw dossier vastleggen. 
  • Probeer de relatie met uw werkgever/leidinggevende goed te houden. Voorkom conflicten. Als werknemer trek u uiteindelijk vaak aan het kortste eind.

Tools
  • Op de website van Mijn Re-integratieplan vindt u specifieke tips en oefeningen over gesprekken met uw leidinggevende. Ook vindt u in de bibliotheek van Mijn re-integratieplan de checklist ‘Voorbereiding op gesprek met bedrijfsarts en leidinggevende’.