BijnierNET

BijnierNET is hét platform voor zorgverleners, patiënten en hun naasten met belangstelling voor aandoeningen gerelateerd aan de bijnieren.

BijnierNET: een landelijke community voor en door bijnierpatiënten, hun naasten en hun zorgverleners Om vorm te geven aan het principe “de patiënt als partner” en om het voor patiënten beter mogelijk te maken de regierol in het eigen zorgtraject op te pakken willen patiënten met bijnierziekten, verenigd in de Bijniervereniging NVACP (en ondersteund door de Stichting Vrienden Bijniervereniging NVACP), en hun zorgverleners uit de acht Universitair Medische Centra thans overgaan tot het oprichten in het najaar van 2013 van een landelijke community voor en door bijnierpatiënten, hun naasten en hun zorgverleners. 

www.bijnierNET.nl