Zelfstandig ondernemer

Als zelfstandig ondernemer kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij een verzekeraar of bij het UWV (onder bepaalde voorwaarden). Een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt ervoor dat als u ziek wordt of een ongeval krijgt, u maandelijks een uitkering ontvangt en dat u niet zonder inkomen komt te zitten. 

Let op!
U kunt een arbeidsongeschiktheidsverzekering alleen afsluiten indien u nog niet arbeidsongeschikt bent. Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering als het al bekend is dat u een zeldzame endocriene aandoening heeft is vaak niet mogelijk (er vindt een medische keuring plaats), of reeds bestaande aandoeningen zijn uitgesloten van de verzekering.


Info
  • Meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsverzekering vindt u hier. Op een andere website treft u aanvullende specifieke informatie aan over het arbeidsongeschiktheidspercentage en arbeidsongeschiktheidscriterium.
  • Let op: de voorwaarden van arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen verschillen per verzekeraar of per type verzekering.

Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) verleent financiële bijstand aan starters en zelfstandig ondernemers.
Bent u bijvoorbeeld omdat u geen arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt in financiële problemen gekomen? Dan kunt u mogelijk op grond van het Bbz in aanmerking komen voor financiële bijstand van uw gemeente. Gevestigde zelfstandigen, die vanwege tijdelijke inkomensproblemen niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, kunnen een tijdelijke uitkering ontvangen. Het Bbz vult uw inkomen dan aan tot bijstandsniveau.


Tips
  • U kunt ook bij UWV een Ziektewet- en arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Dit kan alleen binnen 13 weken nadat de verplichte werknemersverzekering via uw werk of uitkering is gestopt. Een medische keuring is voor de UWV arbeidsongeschiktheidsverzekering niet vereist. Meer informatie vindt u hier.
  • Sommige ondernemers die een arbeidsongeschiktheidsverzekering te duur vinden en zelf sparen te veel risico vinden sluiten zich aan bij een broodfonds. In een broodfonds nemen zo’n twintig tot vijftig ondernemers deel. Iedere deelnemer stort iedere maand een bedrag dat van tevoren is afgesproken opeen speciale rekening. Als u ziek wordt, ontvangt u een van tevoren afgesproken bedrag. Meer informatie over het broodfonds treft u hier aan.
Wat is een broodfonds?