Belasting en belastbaarheid

Voor iedereen geldt dat het belangrijk is om de lichamelijke en mentale (psychische) belastbaarheid in balans te houden met de belasting.

Onder belasting verstaan we de last die uw lichaam daadwerkelijk te verdragen krijgt.
Als de belasting niet groter is dan uw belastbaarheid dan gaat het goed. Als er sprake is van over- (of onder)belasting dan kunnen problemen ontstaan. Dat geldt voor uw privé-situatie maar ook voor op uw werk. Doordat u (mogelijk) een bijnier- of hypofyseaandoening heeft, heeft u waarschijnlijk een lagere belastbaarheid en kan er sprake zijn van een disbalans.

Onder belastbaarheid verstaan we de last die uw lichaam kan dragen zonder dat dit (extra) klachten of negatieve gevolgen geeft. Overbelasting kan niet alleen ontstaan door een kortstondige te zware belasting, maar ook door een te langdurige belasting (die op zichzelf niet te zwaar lijkt, maar door de langere duur van de belasting te zwaar wordt). De belasting is in ieder geval zodanig dat uw lichaam van de gevolgen niet makkelijk kan herstellen. Overbelasting is op zich niet slecht, maar wordt dat wel als u uzelf heel vaak overbelast. U merkt dan dat uw klachten toenemen omdat uw lichaam geen kans krijgt om te herstellen. Omdat uw klachten wisselend en onvoorspelbaar kunnen zijn, kan uw belastbaarheid dagelijks wisselen. Het is dan zaak om te zoeken naar mogelijkheden om uw belasting te verlagen en uw belastbaarheid te vergroten.

Het is belangrijk om vooral goed naar je lichaam te luisteren. Durf dat te doen, anders pleeg je roofbouw.

Aan de andere kant is onderbelasting ook niet goed. Onderbelasting zorgt er ook voor dat u uiteindelijk minder belastbaar wordt. Het is daarom wel belangrijk om, indien mogelijk, actief te blijven.

Lees meer over balans werk en prive

Breng uw werkwensen in kaart (oefening)