Re-integratie

Nu u zich ziek heeft gemeld, zult u regelmatig de term re-integreren horen. Het betekent ‘het hervatten van het werk’. Van u wordt verwacht dat u zo spoedig mogelijk weer aan het werk gaat. Bij hormoonaandoeningen die sluipenderwijs zich presenteren de verwachting om weer te gaan werken tot een gevoel van druk leiden. Het tempo van de re-integratie is persoonlijk. Het vraagt om een balans die constant aandacht vergt (bron: Cliëntreis door arboland)


Blijven werken, hoe doe ik dat? Misschien stelt u die vraag ook regelmatig. Een algemeen antwoord is er niet. Hieronder vier tips waar u goed op kunt letten.

  • Leer jezelf en de ziekte kennen, want een bijnier- of een hypofyseaandoening kan ingrijpend zijn.
  • Beantwoord voor uzelf de vraag: Wat wil ik écht en wat kan ik écht?
  • Blijf vooral actief
  • Neem zelf het initiatief, ook op uw werk.

Informatie over re-integreren met of zonder WIA uitkering

Re-integratie zonder WIA-uitkering

Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, betekent dit dat u in theorie 65% of meer van uw oude loon kunt verdienen. U krijgt dan geen WIA-uitkering. Soms is wel een aanvullende WW- of bijstandsuitkering (Participatiewet) mogelijk.

Zolang u bij uw werkgever in dienst bent, heeft uw werkgever een inspanningsverplichting  om u te herplaatsen in passend werk bij de eigen werkgever of een andere werkgever. U kunt dan bij uw oude of nieuwe werkgever verder werken aan re-integratie. Gedurende de eerste 2 jaar van de ziekte betaalt uw oude werkgever uw loon door. Uw werkgever mag u in die periode niet ontslaan. Dat verandert na 2 jaar. Dan houdt het ontslagverbod op. Ontslag mag dan onder bepaalde voorwaarden, onder andere op basis van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Als u werkgever u ontslaat komt u mogelijk in aanmerking voor een WW- of bijstandsuitkering (Participatiewet). In de periode dat u een WW-uitkering heeft, ondersteunt het UWV u bij het vinden van werk. Deze ondersteuning wordt aangepast op basis van uw situatie en behoefte.

Ook als u werk gevonden heeft kunt u ondersteuning krijgen van UWV, bijvoorbeeld als u een hulpmiddel nodig heeft de hulp van een jobscoach gewenst is. Meer informatie staat op de website bij het UWV. Hulpmiddelen worden ook voorzieningen genoemd.

Re-integratie met WIA-uitkering

U krijgt een WGA-uitkering omdat u uw oude loon niet meer kunt verdienen. Veel mensen kunnen na een periode met de juiste hulp en re-integratie gelukkig weer meer gaan verdienen. Daarom kunt u bij UWV ondersteuning krijgen bij uw re-integratie. Hierover maakt u afspraken met de arbeidsdeskundige van UWV. 

Als u een WGA uitkering ontvangt moet u meewerken aan uw re-integratie om zo snel mogelijk weer (meer) aan het werk te gaan. Dit kan ander werk zijn dan het werk dat u eerst deed. U maakt afspraken met de arbeidsdeskundige van UWV over uw re-integratie. De afspraken die u samen maakt staan in uw werkplan. U moet zich aan deze afspraken houden. Als u een IVA-uitkering krijgt is de kans klein is dat u weer aan het werk kunt gaan en is er geen re-integratieverplichting.


Info

Tips
  • Als uw gezondheid verslechtert of verbetert, dan kan dat invloed hebben op uw mogelijkheden om te werken. Als u een WIA-uitkering heeft, bent u verplicht deze verandering door te geven. Meer informatie staat op de website van het UWV.
  • Is scholing noodzakelijk om ander werk te vinden? Dan betaalt mogelijk UWV uw opleiding. U moet er natuurlijk alles aan doen om de opleiding goed af te ronden. Als u toestemming krijgt voor scholing en deze is noodzakelijk, kunt u bij UWV een tijdelijke vrijstelling aanvragen voor uw sollicitatieplicht.

Tools

Om weer aan de slag te kunnen of weer uw functie op te pakken, helpt het als u uw beperkingen, mogelijkheden en eventuele beperkingen goed weet. Met het ICF-profiel kunt u uw situatie in kaart brengen. [aanvullen]

Lees meer over solliciteren

Lees meer over een eigen bedrijf starten