Ik ben het niet eens met de uitslag van de WIA-beoordeling.

Bent u het niet eens met de WIA-beslissing? Bijvoorbeeld omdat uw uitkering wordt verlaagd of uw aanvraag voor een uitkering is afgewezen? Dan kunt u bezwaar maken. In de brief die u ontvangt staat een kopje “Niet eens met deze beslissing?” met instructies. Bezwaar indien moet binnen zes weken.

Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. U vraagt dan aan de rechter om een oordeel te geven over de beslissing van UWV. In beroep gaan is niet gratis.

Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep. UWV kan ook hoger beroep instellen. In hoger beroep gaan is niet gratis. Meer informatie over de bezwaarprocedure.

De website van het UWV geeft een overzicht van de procedures en de te nemen stappen.

Mogelijk heeft u een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Check in de polisvoorwaarden voor welke modules u verzekert bent. Op de website van de Consumentenbond is informatie over de rechtsbijstandsverzekering opgenomen.


Bovenstaand betreft de financiële en juridische kant van uw situatie. Dit kan leiden tot stress en spanning. Ben u van hydrocortison afhankelijk zorg dan dat u zorgt voldoende te blijven slikken. Het ontvangen van een brief of mail van het UWV kan leiden tot emoties. Bereid u daarom voor en zorg voor voldoende medicatie.

De stressinstructies staan op BijnierNET. Heeft u vragen over hoe om te gaan met deze stressvolle situaties, dan kunt u deze vragen ook stellen aan de verpleegkundig specialist van de afdeling endocrinologie.

Uit de enquetes die zijn uitgevoerd blijkt dat mensen er voor kiezen een geheel andere richting op te gaan. Bijvoorbeeld door ander werk waarbij de bijnier- of hypofyseaandoening minder belemmerend werkt. Soms gaan mensen als zzp’er werken, waardoor er meer mogelijk regie op de eigen agenda en energiebalans. Enkele mensen hebben aangegeven vrijwilligerswerk te gaan doen, zonder aanspraak op een uitkering. Deze opties zijn afhankelijk van uw financiële situatie. Op de website van het NIBUD vindt u meer informatie over geldzaken.