Mijn endocrinoloog wil geen informatie over mijn klachten aan de bedrijfsarts sturen. Wat kan ik doen?

Dit is een vreemde situatie. Iedere arts in de gezondheidszorg heeft geleerd hoe belangrijk werk voor mensen is. Zij kennen bovenal het belang van een eigen inkomen, maar werk geeft veel meer. Het geeft een gevoel van zingeving en ertoe doen. Het hebben van collega’s is belangrijk. Het is daarom vreemd dat een endocrinoloog geen informatie wil delen.

Het delen van informatie over uw ziekte of klachten is aan strikte regels verbonden. De endocrinoloog doorbreekt daarvoor zijn beroepsgeheim en dat is voor de mensen in de medische sector een groot goed. De artsen weten precies wat zij wel en niet kunnen delen met bedrijfsartsen of verzekeringsartsen wanneer deze om aanvullende informatie vragen. Dit wordt afstemmen genoemd. Zij baseren zich daarbij op richtlijnen.

Zo’n richtlijn is de ‘Code voor gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en re-integratie’. Deze¬†gaat¬†in op de zorgvuldigheidseisen rond de samenwerking van artsen¬†die betrokken¬†zijn¬†bij een zieke werknemer. Uitgangspunt¬†is¬†dat¬†elke¬†arts¬†zich¬†beperkt¬†tot¬†zijn¬†specifieke¬†taak¬†in¬†relatie¬†tot¬†het¬†arbeidsverzuim.¬†Op grond hiervan ligt de¬†eindverantwoordelijkheid¬†voor:¬†

  • de behandeling bij de behandelend arts; 
  • het werkhervattingadvies bij de bedrijfsarts; 
  • de claimbeoordeling of de re-integratie bij een andere werkgever bij de verzekeringsarts. 

Dit betekent onder meer dat behandelend artsen geen waardeoordeel (geneeskundige verklaring) mogen geven over de arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Mogelijk geeft dit het misverstand.

Om de vraag te beantwoorden: Wat kan ik doen?

  • Probeer voor uzelf duidelijk te krijgen waarom uw behandelend arts terughoudend is? Mogelijk is daarvoor een belangrijke reden.
  • Vraag aan uw bedrijfsarts of hij of zij contact wil zoeken met uw behandelend arts. Mogelijk moet u daarvoor schriftelijk toestemming geven.

Meer informatie is opgenomen in de richtlijn van de KNMG Omgaan met medische gegevens (april 2021).