De huisarts luistert niet naar mij en denkt dat het tussen de oren zit. Wat nu?

Dit is een pijnlijke ervaring. U voelt immers duidelijk dat u klachten heeft, alleen is het vinden van de oorzaak nog niet gelukt. Mocht u een medisch probleem hebben, maar aan de oorzaak kan door een arts nog geen diagnose worden verbonden, dan heet dat diagnostische vertraging.
Het is voor mensen een lange weg die zij soms moeten afleggen met nogal eens ingrijpende klachten en gevolgen, zonder te weten wat er precies aan de hand is.
Wanneer sprake is van een zeldzame aandoening, zoals hypofyse- of bijnieraandoeningen, dan is de kans dat het een tijdje duurt voordat de diagnose kan worden gesteld, groter.
Er zijn 7000 verschillende zeldzame aandoeningen. Ook voor een huisarts is het als zoeken naar speld in een hooiberg.

Met deze constatering is uw probleem niet opgelost; het is wel goed om dit te weten. Bovendien een reden om uzelf goed te blijven beoordelen en daarvan aantekeningen te maken.
Wat ziet u, wat ervaart u en onder welke omstandigheden gebeurde er iets?

Ondertussen probeert u uw werk en uw dagelijks leven op de rit te houden.

Hieronder treft u hulpmiddelen aan die u kunnen helpen bij het in kaart brengen van uw problemen en het stellen van grenzen. Vervolgens zijn verwijzingen opgenomen naar webpagina’s waar mogelijk voor u meer informatie voor uw zoektocht.