Al langere tijd voel ik me mijzelf niet en meld me sneller ziek. Wat nu?

Dit is een heel vervelende situatie en om twee redenen. Ten eerste omdat u niet goed in uw vel zit en ten tweede omdat u uw verplichtingen naar uw werkgever niet na kunt komen.

Plan een gesprek met uw werkgever of leidinggevende.

Bereid het gesprek met uw werkgever / leidinggevende over het maken van het plan van aanpak goed voor. Zet uw ideeën en verwachtingen over uw re-integratie op papier. Beschrijf uw doelen zo concreet mogelijk en voeg er een tijdspad aan toe. Bespreek het plan van aanpak zo snel mogelijk met uw werkgever. Maak een duidelijk stappenplan. Het is beter om veel kleine stapjes die goed te realiseren zijn te maken, dan onrealistische doelen te stellen die erna naar beneden bijgesteld moeten worden. Maak een kopie van het plan van aanpak voor uw eigen administratie. Zo weet u altijd waar u aan toe bent en waaraan u zich moet houden. Bekijk tussentijds of de stapjes ook echt lukken, en stel anders uw plan, samen met werkgever en bedrijfsarts bij. Iedereen heeft recht op een casemanager, iemand die u bijstaat in gesprekken met de werkgever. Denk na over wie uw casemanager kan zijn en zorg dat u samen met uw leidinggevende een casemanager kiest waarin u vertrouwen heeft.

Plan een preventief gesprek met de bedrijfsarts

Het is een misverstand dat de werknemer zich ziek gemeld moet hebben, alvorens een gesprek te kunnen voeren met een bedrijfsarts. Dit is een wettelijk vastgelegd recht. Er mogen ‘geen onnodige drempels zijn wat betreft plaats en tijdstip van het consult’. De bedrijfsarts kan goed met u meedenken over de mogelijkheden om beter in balans te komen. De bedrijfsarts heeft een beroepsgeheim en deelt uw situatie niet met uw werkgever.


Info

Tips
  • Breng vóór het gesprek uw werkwensen in kaart. Werkwensen kunnen gaan over uw mogelijkheden, wensen ten aanzien van regelmogelijkheden en werk(plek)aanpassingen. Meer informatie hierover vindt u bij Passend Werk.
  • Overleg met uw bedrijfsarts als u het niet eens bent met uw werkgever over het plan van aanpak. Zoek vroegtijdig contact met een bedrijfsarts als u dat nodig acht.
  • Aanvullende tips over de samenwerking met uw werkgever tijdens uw re-integratie vindt u op de site Mijn reïntegratieplan (eerst account aanmaken).
  • U hoeft uw werkgever niet te vertellen waarom u zich ziek meldt. Echter soms kan openheid een positief effect hebben. Uw werkgever mag echter niets over uw aandoening in uw dossier vastleggen. 
  • Probeer de relatie met uw werkgever/leidinggevende goed te houden. Voorkom conflicten. Als werknemer trek u uiteindelijk vaak aan het kortste eind.

  • Op de website van Mijn Re-integratieplan vindt u specifieke tips en oefeningen over gesprekken met uw leidinggevende. Ook vindt u in de bibliotheek van Mijn re-integratieplan de checklist ‘Voorbereiding op gesprek met bedrijfsarts en leidinggevende’.