Wat zijn de consequenties van minder gaan werken?

Hormoonziekten, zoals een bijnier- of hypofyseaandoening, kunnen zich langzaam steeds duidelijker presenteren. Onderwijl ervaren mensen klachtenmaat die zijn niet objectief te koppelen aan een diagnose. Soms duurt het lang, langer dan twee jaar om een goede diagnose te stellen. In de tussentijd zoeken mensen naar een oplossing voor de problemen. Een van de oplossing kan zijn minder te gaan werken.

Minder gaan werken kan van invloed zijn op de financiële situatie op de korte en op de langere termijn. Toch kan minder werken u tijdelijk wat lucht geven om de dag beter door te komen en u hoeft zich niet ziek te melden.

Wanneer u besluit minder te gaan werken om medische redenen, doe dat dan onder voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn:

  • In overleg met de behandelaren van uw klachten op dat moment, maar in ieder geval de huisarts.
  • Ga niet minder werken zonder dit van tevoren met een bedrijfsarts te bespreken en laat uw beslissing onderbouwd vastleggen in uw dossier.