Ik begrijp niets van wat er in de beschikking staat van de WIA

Binnen 8 weken na uw aanvraag laten we u per brief weten of u een WIA-uitkering krijgt. U krijgt wel of geen uitkering.

Wanneer u wel een uitkering krijgt, dan staat er in de brief informatie over:

  • welke WIA-uitkering u krijgt
  • hoe hoog uw uitkering is
  • wanneer de eerste betaling is

De WIA bestaat uit 2 regelingen, namelijk IVA en WGA.
Bij beide regelingen hoort een andere uitkering.
Onder Wat betekenen WIA, WGA en IVA? leest u meer over de verschillen.
Bij Welke WGA-uitkering krijg ik? worden de 3 verschillende WGA-uitkeringen uitgelegd.

Wanneer u geen uitkering krijgt, dan staat er in de brief informatie over de reden. Het kan zijn dat u 65% van uw oude inkomen kunt verdienen of u voldoet niet aan de voorwaarden.

U kunt meer dan 65% van uw oude inkomen verdienen.

De arbeidsdeskundige heeft het verschil berekend tussen het bedrag dat u nu zou kunnen verdienen en het bedrag dat u verdiende voordat u ziek werd. Dit verschil is minder dan 35%. U kunt dus meer dan 65% van uw oude inkomen verdienen.

Als u een werkgever heeft, zoekt u samen met hem naar een oplossing om aan het werk te blijven. Uw werkgever mag u ontslaan als dit niet lukt.

Als u geen werkgever meer heeft, kunt u een WW-uitkering of eventueel een bijstandsuitkering aanvragen.

U voldoet niet aan de voorwaarden

U krijgt geen WIA-uitkering als u niet voldoet aan 1 van de andere voorwaarden voor het aanvragen van een WIA-uitkering.


Lees meer over de WIA-uitspraak