Ik kan mijn werk niet meer volledig volhouden. Wat te doen?

Dat is heel naar. Het is tijd om maatregelen te nemen, want niemand heeft er iets aan als u roofbouw pleegt op uw lichaam. Het is belangrijk eerlijk te zijn naar uzelf, uw omgeving en niet te vergeten uw werkgever.

De zieke werknemer/patient staat centraal

Een deel van de werkende heeft een diagnose gekregen, bijvoorbeeld een bijnier- of hypofyseaandoening. Een deel heeft nog geen diagnose en heeft wél klachten. Laat u zich goed informeren door mensen uit de hierboven genoemde domeinen wat verstandig is te doen. Leg oplossingen voor werkbelasting altijd schriftelijk vast.


Lees meer over belasting – belastbaarheid

Lees meer over werk- privébalans

Lees meer over de financiële consequenties van ziekmelding

Lees meer over passend werk

Lees meer over werkaanpassingen