Wat kan ik tegen de verzekeringsarts zeggen tijdens de WIA-beoordeling?

Als u na twee jaar (gedeeltelijk) ziek zijn nog niet in staat bent om (deels) te werken, krijgt u te maken met de WIA.
WIA staat voor: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

Om in aanmerking te komen doorloopt u een procedure bij UWV. U heeft gedurende de procedure een gesprek met de UWV-verzekeringsarts en daarna de arbeidsdeskundige. Het is belangrijk u goed voor te bereiden op beide gesprekken en ook alert te zijn op de stappen die genomen moeten worden.

Twee scenario’s

  1. U heeft te horen gekregen dat u een bijnier- of hypofyse-aandoening heeft.
    Advies: bereid u goed voor, te beginnen met de pagina’s onder “Lees meer” door te nemen.
  2. U weet nog altijd niet wat de oorzaak is van uw klachten en problemen om uw werk uit te voeren.
    Advies: uw positie is niet sterk om in aanmerking te komen voor een uitkering in het kader van de WIA. Wij adviseren u een dagverhaal bij te houden.
    Lees aanvullend de aandachtspunten bij het gesprek met de UWV-verzekeringsarts.

Lees meer over: