Financiële consequenties van ziekmelding

De eerste twee jaar van uw ziekte, is uw werkgever verplicht om uw loon door te betalen. Hij moet per jaar minstens 70% van uw loon betalen. Vaak wordt in de CAO geregeld dat dit in het eerste jaar 100% en het tweede jaar 70% is. Bent u ziek en heeft u geen vaste baan? Bijvoorbeeld omdat u uitzendkracht, oproep- of invalkracht bent, dan kunt u soms een Ziektewet-uitkering  van UWV krijgen.

In de Ziektewet is geregeld dat zieke werknemers die geen loon krijgen toch een inkomen hebben. Soms krijgt u een Ziektewet-uitkering via uw werkgever. Als uw contract afloopt terwijl u nog ziek bent, dan kunt u vanaf dat moment een Ziektewet-uitkering krijgen. Is uw werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet-uitkering en eindigt uw dienstverband en bent u nog ziek? Dan betaalt de werkgever een Ziektewet-uitkering aan u. Hoeveel loon u precies krijgt, staat in uw cao. Heeft u geen cao? Vraag dan aan uw werkgever wat de regels zijn. U krijgt in het eerste jaar in elk geval nooit minder dan het minimumloon. In het tweede jaar kan het loon dat u krijgt, wel lager dan het minimumloon zijn. In dat geval kunt u een toeslag aanvragen.


Info

Tips
  • Als u als werknemer uw herstel belemmert of vertraagt, of onvoldoende meewerkt aan re-integratie kan uw werkgever de loonbetaling opschorten. Wanneer u als werknemer van mening bent dat de betaling ten onrechte is opgeschort, kunt u de werkgever schriftelijk verzoeken het loon te betalen. Wanneer dat niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u bij de rechtbank een loonvorderingsprocedure tegen de werkgever beginnen. 
  • Soms kan het aantrekkelijk lijken om uw contract aan te passen en bijvoorbeeld minder uren te gaan werken. Laat uw contract niet in ongunstige zin wijzigen, bijvoorbeeld door een contract van minder uren te aanvaarden of van functie te veranderen. Want als u een contract van minder uren toch niet volhoudt of u wordt ontslagen, dan kan een WW- of WIA-uitkering lager uitvallen. Deze uitkeringen zijn namelijk gebaseerd op het laatst verdiende loon.
    In sommige gevallen kan “het minder uren gaan werken” nog hersteld worden; men spreekt dan van een medische afzakker. Een medische afzakker is iemand, die al langer klachten ervaart, zich ziek voelt en dat dan eerst oplost door met zijn werkgever af te spreken dat hij minder uren gaat werken. Meer informatie hierover treft u hier aan.
  • Als u minder gaat werken of minder bent gaan werken om medische redenen, laat dit vastleggen door een bedrijfsarts. Als later bij een WIA beoordeling het UWV ook van mening is dat u om medische redenen minder bent gaan werken, dan wordt er uitgegaan van het aantal uren dat u oorspronkelijk werkte. Voor u als werknemer is dat gunstig.
  • Als u extra tijd wilt om aan uw re-integratie te werken, vraagt u uw werkgever om na 2 jaar (104 weken) uw loon nog wat langer door te betalen. U wacht dan met aanvragen van een WIA-uitkering.. 
  • Ziek zijn leidt vaak tot extra kosten. Meer informatie over mogelijke belastingaftrek, andere belastingvoordelen of inkomensondersteuning vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid vindt u hier.
  • Na 2 jaar (104 weken) stopt de loondoorbetaling door uw werkgever of de Ziektewet-uitkering. Het is belangrijk dat u zich ruim voor die tijd alvast informeert over een WIA-uitkering. WIA betekent: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. U kunt een WIA-uitkering aanvragen als u door ziekte niet of minder kunt werken. Misschien heeft u hierover al een brief ontvangen. Vraag de uitkering op tijd aan. U zit dan niet zonder inkomen. U leest hier meer over de WIA beoordeling.

Tools
  • Op de website van UWV vindt u een rekenhulp waarmee u kunt berekenen wat uw totale inkomen is als u een Ziektewet-uitkering krijgt of als u gaat werken naast uw Ziektewet-uitkering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *