Wat kan ik doen als de bedrijfsarts mij niet gelooft?

De bedrijfsarts is een vertrouwenspersoon. Het is een deskundige over alles wat met werk en gezondheid te maken heeft. De bedrijfsarts wordt betaald door uw werkgever of door de partij die ziektewetuitkering betaalt. De bedrijfsarts heeft evenveel verantwoordelijkheid naar de zieke werknemers als naar de werkgever. De bedrijfsarts streeft naar een gezonde werksituatie en werkt hierin onafhankelijk. De bedrijfsarts kan zich kritisch opstellen om duidelijk(er) beeld te krijgen van de beperkingen bij het uitvoeren van het werk. Daarmee is niet gezegd dat de bedrijfsarts je niet gelooft. Het kan wel een naar gevoel geven omdat je klachten hebt, soms al jarenlang en het niet de wens is te verzuimen op het werk.

Zorg dat je een dagboek (logboek) bijhoudt om de klachten of beperkingen en de gevolgen ervan in kaart te brengen.Tools
Dagverhaal en werk*

*In de animatie wordt kort hoe een dagverhaal kan helpen bij het gesprek ten gevolge van de ziekte. (bron: Centrum Werk Gezondheid).


Animatie
Gesprek met de bedrijfsarts*

*In de animatie wordt kort wat de bedrijfsarts doet. In het voorbeeld gaat het om een medewerker met Covid. De uitleg geldt voor alle medewerkers in dienstverband, die ziek worden (bron: Centrum Werk Gezondheid).