Voor de Wet Verbetering Poortwachter moeten stappen worden gezet, maar geen dokter weet wat ik heb. Wat moet ik doen?

Heeft u zich ziek gemeld? Dan moeten u en uw werkgever stappen nemen om ervoor te zorgen dat u weer aan het werk kunt. Deze regels staan in de Wet Verbetering Poortwachter. U bent verplicht mee te werken aan uw re-integratie (weer aan het werk kunnen) dus er alles aan te doen om zo snel mogelijk weer terug te keren op de werkvloer. Samen met uw werkgever bent u verantwoordelijk om uw verzuim zo kort mogelijk te houden en uw re-integratie te bespoedigen.

Wanneer bij u geen diagnose is gesteld, dan is het belangrijk dat u goed bijhoudt wat, wanneer gebeurt en mogelijk waarom. Dit geeft u inzicht en mogelijk op termijn uw behandelaar en bedrijfsarts ook.

Het is pittig wanneer u zich ziek voelt en er is (nog) reden aan te wijzen. Het kan u onzeker maken. Er zijn enkele dingen die u kunt doen:

  • Zorg dat u zich goed informeert over recht en plichten.
  • Houd een logboek bij.
  • Zorg goed voor uzelf.

Informatie

Tips
  • Uiterlijk in week 8 maakt u meestal samen met de werkgever een plan van aanpak voor terugkeer naar uw werk. Dit is hèt moment om te bespreken wat volgens u mogelijk is, en wat u nodig heeft om weer aan de slag te kunnen. 
  • Bewaar alle brieven, e-mails en andere documenten die te maken hebben met uw ziekte. Met andere woorden: houd een dossier van uw ziek-zijn bij. Houd daarbij ook uw eigen re-integratie inspanningen bij. Maak van elk gesprek met uw werkgever of bedrijfsarts een verslagje. U kunt dat gebruiken voor uw re-integratieverslag.
  • U moet zich ervan bewust zijn dat als u wilt blijven werken, de termijn om dit te realiseren 2 jaar is. Daarna (na 104 weken) belandt u bij de WIA poort.


Video
Animatie Wet Verbetering Poortwachter (2015)
Wet Verbetering Poortwachter*

*In de animatie wordt kort uitgelegd wat de Wet Verbetering Poortwachter regelt. De uitleg geldt voor alle medewerkers in dienstverband, die ziek worden (bron: Centrum Werk Gezondheid).