Wat vertel ik mijn leidinggevende over mijn hypofyse- of bijnieraandoening?

Uw leidinggevende mag niet vragen om medische informatie. U hoeft uw werkgever niet te vertellen waarom u zich ziek meldt. Ook mag uw werkgever u geen vragen stellen over uw ziekte. Als de verhoudingen tussen u en uw leidinggevende goed zijn, doet u dit vaak automatisch: “ik meld mij ziek, omdat ik me heel erg moe voel…”. Nogmaals: maar dat hoeft dus niet.

Tips
  • Uw werkgever mag niet vaststellen of u wel of niet ziek bent en u in staat bent om uw eigen werk uit te voeren. Hij kan wel vragen wat u nog wel kunt en u vervolgens andere passende werkzaamheden aanbieden zodat u niet hoeft thuis te zitten.
  • Uw werkgever is maximaal twee jaar (104 weken) verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij ziekte en de terugkeer naar eigen of ander werk. De bedrijfsarts heeft hierbij een adviserende rol aan werkgever en werknemer.
  • Uw werkgever moet uw ziekmelding accepteren en mag u niet onder druk zetten om snel aan de slag te gaan. Als uw werkgever twijfelt aan de ziekmelding, kan hij u naar de bedrijfsarts sturen.

Bijnier- en hypofyse aandoeningen beginnen vaak sluipend met langzaamaan steeds meer klachten. In die tijd werk je meestal nog gewoon door. Toch kan het zijn dat er in de relatie tussen jou en de manager en collega’s verandert. Bij hypofyseaandoeningen kunnen gedragsveranderingen ontstaan. Bijvoorbeeld een korter lontje of meer dwangmatig je werk willen uitvoeren. Die veranderingen kunnen irritatie oproepen. In gesprek blijven, hoe moeilijk ook, is de belangrijk.