Nu de behandeling is uitgevoerd, voel ik me langzaam beter. Ik wil weer (meer) werken. Hoe pak ik dat aan?

De aanpak is afhankelijk van het feit hoe lang het heeft geduurd voordat de diagnose is gesteld en of u in loondienst bent op niet.

De Wet Verbetering Poortwachter heeft regels opgesteld over de re-integratie. Deze regels gelden voor de werkgever en voor de werknemer. De informatie op deze werkwijzer heeft vooral betrekking op situatie van zieke werknemers in loondienstverband.


Lees verder over re-integreren


Heeft u een eigen onderneming of werkt u als ZZP’er, dan is bepalend of u verzekerd bent bij arbeidsongeschiktheid. De verzekeringsmaatschappij heeft vastgelegd hoe om te gaan met de werkhervatting. De procedures van de beoordeling van arbeidsongeschiktheid bij zelfstandig ondernemerschap door de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar en de beoordeling voor de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) door het UWV voor mensen in loondienst, vertonen gelijkenissen. Dus lees de informatie door, zodat u zich goed kunt voorbereiden op de te zetten stappen.

Het kan nuttig zijn u in arbeidsongeschiktheidsprocedures te laten bijstaan door een gespecialiseerd advocaat die het keuringsproces bewaakt.


Lees verder onder Zelfstandigen


Tips
  • Gebruik in uw contacten met bedrijfsartsen, verzekeringsartsen of arbeidsdeskundigen de factsheets die geschreven zijn over bijnier- of hypofyseaandoeningen.
  • Factsheet Syndroom van Cushing
  • Factsheet Hypofyseaandoeningen
  • Factsheet Bijnierschorsinsufficiëntie
  • Het kan nuttig zijn u in arbeidsongeschiktheidsprocedures te laten bijstaan door een gespecialiseerd advocaat die het keuringsproces bewaakt.
  • Vraag bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar de actuele informatie op over de procedures.
  • Vertel uw collega’s of belangrijkste zakelijke contacten over uw aandoening. Er is voldoende voorlichtingsmateriaal waar u gebruik van kunnen maken te vinden op de website van de Nederlandse Hypofyse Stichting of BijnierNET.