Arbeidsdeskundige

Toen ik nog geen diagnose had ben ik steeds minder gaan werken, omdat ik dacht dat het me allemaal wat te veel werd naast het huishouden en het hebben van kleine kinderen. Maar veel later bleek pas dat dat door de Ziekte van Cushing kwam, dat ik zo moe was en krachtvermindering en concentratievermindering had. Had ik dat eerder al geweten, dan had ik mij ziek kunnen melden. Maar dat wist ik niet. Ik heb dus nooit een vergoeding mogen ontvangen, omdat ik zelf minder ben gaan werkenā€¦ā€

De arbeidsdeskundige is dƩ specialist in mens, werk en inkomen.

Hoewel er grote verschillen tussen bijnier- of hypofysepatiƫnten zijn, is het geen uitzondering dat patiƫnten problemen ervaren met arbeidsparticipatie. Het behandeltraject is vaak langdurig, het herstel verloopt in verschillende fasen en kan jaren duren, waarbij er mogelijk ook persisterende klachten blijven na het bereiken van een hormonale stabiele situatie.

Verlate diagnose

Het is geen uitzondering dat een bijnier- of hypofyseaandoening na vele jaren, later dan de genoemde termijnen in de Wet verbetering poortwachter, een diagnose wordt gesteld. Dit gegeven heeft onherroepelijk consequenties voor de maatschappelijk sociale positie van de zieke werknemer. Deze mensen hebben klachten die nog niet te verklaren zijn omdat aandoeningen sluipenderwijs zichtbaar worden.

Aanpassen naar de steeds veranderende situatie

Mensen met een mogelijke bijnier- of hypofyseaandoening merken door de jaren heen dat er veranderingen plaats vinden. Moeheid, steeds vermoeider zijn is een van de belangrijkste klachten. Mensen passen hun leven aan door bijvoorbeeld gaandeweg minder te gaan werken. Zij verlagen op vrijwillige basis het aantal te werken uren in het arbeidscontract, wanneer het om werknemers gaat.

Het is de uitdaging voor de arbeidsdeskundige om te achterhalen, wetende dat hormoonziekten dit karakter hebben, of de ziekte zich mogelijk al eerder gepresenteerd heeft terwijl er nog geen diagnose was. Immers met het verlagen van het aantal uren, verlagen mensen het verzekerde object in termen van de WIA waardoor zij minder of helemaal geen recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Heropenen van het dossier

Wanneer na 104 weken na de eerste ziektedag en binnen vijf jaar, alsnog een diagnose wordt gesteld, dan kan de patiƫnt om heropening van het dossier vragen bij UWV. Dan wordt een herbeoordeling uitgevoerd door het UWV. De arbeidsdeskundige speelt daarin mogelijk een rol en enige aanvullende informatie over hypofyse- en bijnieraandoeningen is mogelijk helpend bij uw werkzaamheden. Hieronder staan de links naar informatieve sites.


Factsheet hypofyseaandoeningen
Factsheet syndroom van Cushing
Factsheet bijnierschorsinsufficiƫntie
BijnierNET (netwerk)
Hypofyse stichting (patiƫntenorganisatie)
Bijniervereniging NVACP (patiƫntenorganisatie)

Artikel – Altijd op zoek naar de beste oplossing – de arbeidsdeskundige aan het woord

Artikel – Vertraagde diagnose en de Wet Verbetering Poortwachter