Een diagnose heeft 4 jaar op zich laten wachten. Ben mijn baan kwijt. Wat zijn mijn mogelijkheden?

Uw mogelijkheden zijn afhankelijk van uw situatie. Wat is uw beroep, heeft u een uitkering, uw financiële positie, de samenstelling van uw huishouden, de gevolgen van de uw aandoening.
Het belangrijkste advies is om goede begeleiders te zoeken die u kunnen helpen een weg te vinden.

Heropenen van uw dossier bij UWV

Mensen met een sluipende bijnier- of hypofyseaandoening (dus er is nog geen diagnose bekend) kiezen er nogal eens voor om na overleg met hun huisarts of psycholoog om minder te gaan werken. Het idee is dat zij dan het werk beter kunnen verzetten. Mogelijk gaat het dan een tijdje goed, maar een deel van de werknemers valt alsnog uit. Op het moment dat zij een uitkering moeten aanvragen dan wordt deze gebaseerd op het laatst verdiende loon en valt dus lager uit of zijn ontvangen helemaal niets. In de sociale zekerheid worden dit medische afzakkers genoemd. Hopelijk heeft u wanneer u in de loopt der tijd minder bent gaan werken vanwege uw gezondheidsklachten, dit in overleg gedaan met uw bedrijfsarts en is dit genoteerd in uw dossier. Belangrijk is dat wanneer de diagnose binnen vijf jaar na de dag van ziekmelding wordt vastgesteld u kunt verzoeken om een herbeoordeling bij UWV.

Lees ook “Minder werken door ziekte” (ARAG)

Lees meer over:

Solliciteren

Passend werk

Een eigen bedrijf starten

Omscholen of bijscholen