Wat is het beloop van mijn ziekte op termijn en wat betekent dat voor mijn werk?

Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te formuleren. Wat er voor nodig is om aan het arbeidsproces deel te kunnen blijven nemen, is per persoon verschillend. Het zoeken van het antwoord op deze vraag doet de patiënt/werknemer samen met de behandelend artsen, de bedrijfsarts en eventueel de arbeidsdeskundige. Maatwerk is hierbij nodig.

In het algemeen spelen de volgende onderwerpen een rol:

  • Persoonlijk functioneren bijvoorbeeld of u uw concentratie kunt vasthouden of u het werktempo kunt vasthouden.
  • Sociaal functioneren bijvoorbeeld of u zelf naar uw werk kunt gaan of dat u met meningsverschillen kunt omgaan.
  • Fysieke werkomgeving bijvoorbeeld of u kunt werken in een werkomgeving met geluiden van bijvoorbeeld machines of collega’s.
  • Dynamische handelingen bijvoorbeeld of u bewegingsbeperkingen heeft bijvoorbeeld ten gevolge van een operatie.
  • Statische houdingen bijvoorbeeld kunt u de hele dag zittend werk blijven doen of geknield of gehurkt werk kunt blijven doen.
  • Werktijden bijvoorbeeld kunt u 8 uur werk op een dag volhouden?

Deze lijst onderwerpen is gebaseerd op het materiaal van Mijnreintegratieplan.nl.

Het is belangrijk dat uw behandelaar op de hoogte is welk werk u doet. Daarnaast is het ook belangrijk dat uw bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige op de hoogte zijn van de kenmerken van uw bijnier- of hypofyse-aandoening.

Tips

Voor sociaal-geneeskundigen zijn factsheets geschreven over de arbeidsparticipatie en verschillende endocriene ziekten.