Wat zijn de consequenties van ziek melden?

Intro

Ziekmelden is een officieel moment. Immers, u kunt de contractuele afspraken met uw werkgever niet meer nakomen. 

Als u zich ziek meldt bij uw leidinggevende, kan uw leidinggevende u daarom vragen stellen over uw ziekte. Uw werkgever mag niet alles vragen en u hoeft niet op alles te antwoorden. Uw werkgever mag bijvoorbeeld wel vragen wanneer u denkt weer aan het werk te kunnen gaan. Hij mag vragen stellen over lopende werkafspraken en werkzaamheden, wat hij/zij kan doen om uw arbeidsongeschiktheid te beperken, of u bepaalde werkzaamheden nog wel kunt doen en of u contact hebt gehad (of gaat opnemen) met uw huisarts.

Uw leidinggevende mag niet vragen om medische informatie. U hoeft uw werkgever niet te vertellen waarom u zich ziek meldt. Ook mag uw werkgever u geen vragen stellen over uw ziekte. Als de verhoudingen tussen u en uw leidinggevende goed zijn, doet u dit vaak automatisch: “ik meld mij ziek, omdat ik me heel erg moe voel…”. Nogmaals: maar dat hoeft dus niet.

Consequenties

Bekend is dat bij meer dan de helft van de mensen met een endocriene aandoening, zoals een hypofyse- of bijnieraandoening de diagnose lang op zich laat wachten. Mogelijk heeft u uw werk een tijd kunnen uitvoeren, ondanks dat u zich ziek voelde. 

Wellicht zijn aanpassingen in uw werkzaamheden of werkplek noodzakelijk geweest. Het kan echter voorkomen dat u, ondanks uw eigen inzet en de inzet van uw werkgever, niet meer (volledig) kunt werken. U moet zich dan (gedeeltelijk) ziek melden bij uw werkgever.

De werkgever zal vervolgens een plan op stellen om ervoor te zorgen dat u weer aan het werk kunt. Deze regels staan in de Wet Verbetering Poortwachter. U bent verplicht mee te werken aan uw re-integratie (weer aan het werk kunnen). Van u wordt verwacht er alles aan te doen om zo snel mogelijk weer terug te keren op de werkvloer. Samen met uw werkgever bent u verantwoordelijk om uw verzuim zo kort mogelijk te houden en uw re-integratie te bespoedigen.

Wanneer u bekend bent met een oorzaak van uw ziekteverzuim, er is een diagnose gesteld, gaat de re-integratie aan de hand van wettelijk geregelde stappen. Is er geen diagnose gesteld, dan geldt voor u dezelfde verplichting het verzuim zo kort mogelijk te laten zijn. 


Tips
  • Uw werkgever mag niet vaststellen of u wel of niet ziek bent en of u in staat bent om uw eigen werk uit te voeren. Hij kan wel vragen wat u nog wél kunt en u vervolgens andere passende werkzaamheden aanbieden, zodat u niet hoeft thuis te zitten.
  • Uw werkgever is maximaal twee jaar (104 weken) verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij ziekte en de terugkeer naar eigen of ander werk. De bedrijfsarts heeft hierbij een adviserende rol aan de werkgever en de werknemer.
  • Uw werkgever moet uw ziekmelding accepteren en mag u niet onder druk zetten om snel aan de slag te gaan. Als uw werkgever twijfelt aan de ziekmelding, kan hij u naar de bedrijfsarts sturen.