Wat zijn mijn opleidingsmogelijkheden en ontwikkelkansen met deze aandoening?

Dit is een belangrijke vraag en de beantwoording ervan is bepalend voor het vervolg van uw arbeidzame leven. Nu bekend is welke aandoening u heeft, kunt u betere keuzes maken voor de toekomst.

Voor alle keuzes geldt, dat deze beïnvloed worden door uw huidige situatie.

De mens staat centraal in vier domeinen

Probeer opleidings- of ontwikkelmogelijkheden in kaart te brengen door in de vier domeinen te zoeken naar mensen die u kunnen helpen.

Bijvoorbeeld: Stel u bent in dienst bij een werkgever. Dan zijn bijvoorbeeld uw direct leidinggevende of de HR-medewerker een logische gesprekspartner om te spreken over ontwikkel- of opleidingsmogelijkheden.

Ander voorbeeld: Stel u bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaart en ontvangt een WW-uitkering. Dan is de casemanager van UWV een logische gesprekspartner om te spreken over bijvoorbeeld omscholing of bijvoorbeeld een eigen bedrijf starten.


Voor studenten met een ondersteuningsbehoefte zijn voorzieningen beschikbaar. Het expertisecentrum ECIO streeft inclusief onderwijs om door te stromen naar een passende baan. Het ECIO heeft een uitgebreide website met informatie, materialen en handige lijstjes.