Herstellen

Deze pagina is bedoeld voor mensen die behandeld worden voor een chronische ziekte en willen herstellen. Mogelijk heeft u ziekte (ingrijpende) gevolgen voor uw inzet op de werkvloer en bent u (deels) arbeidsongeschikt. Het vertrouwen om weer grip te krijgen op het eigen lichaam en het privé-leven. De (eventuele) consequenties voor het werk zijn merkbaar.

De cliëntreis door arboland

Op deze pagina leest u belangrijke informatie, verhalen en tips.

Alles over "Herstellen"